Algemene Voorwaarden 

Inschrijving

Voordat je je als cursist inschrijft is het belangrijk om kennis te nemen van de algemene voorwaarden.

Betaling

De betaling geschiedt in één of twaalf termijnen. De eerste termijn loopt af op 30 september en de laatste termijn loopt af op 31 augustus. In internetbankieren kun je dit zelf eenvoudig inplannen. Bij betaling van het totale bedrag in één keer ontvang je een korting van 2% op de totale lesprijs. 

Lesrooster

Je wordt ingeroosterd op een vast tijdstip op een vaste dag in de week. Handig voor jezelf en voor de docent. 

Lesperiode en lesweken

Een jaar bestaat uit 36 tot 38 lesweken in verband met vakanties en feestdagen. Tijdens de schoolvakanties wordt er geen les gegeven of dit moet tijdig van tevoren aangegeven zijn. Na de zomervakantie beginnen de lessen begin september en eindigen eind juni. 

Proefles

Vraag gerust gratis en vrijblijvend een proefles aan. We krijgen veel mensen op les die zeggen: ‘Was ik nou maar eerder begonnen.’ Niet geschoten is altijd mis, probeer het gerust een keer uit.

Vrijstelling lesgeld

Wanneer je de les door ziekte of ongeval gedurende langer dan één maand niet kunt bezoeken dan vervalt vanaf dat moment het lesgeld. Dit geldt ook wanneer één van de docenten langer dan een maand ziek is. 

Easy Plug and Play methodiek

Voor het gebruik van onze Easy Plug and Play website en bibliotheek vragen we maandelijks een tarief van € 2,50. Dit gebruiken wij om ons materiaal up-to-date te houden. 

Opzegging per maand

De opzegtermijn bedraagt 1 maand, oftewel 4 lessen. 

Verzuimde lessen

Wanneer de leerling om welke reden dan ook verhinderd is, dient dit tijdig per telefoon of per mail gemeld te worden. Niet gevolgde lessen zijn voor de rekening van de leerling. Door de leerling verzuimde muzieklessen kunnen niet worden ingehaald. 

Korting

Voor individuele les geldt dat wanneer meerdere kinderen uit één gezin les krijgen, dan krijgt het tweede kind 10% korting en het derde kind 20% korting. Deze korting geldt ook wanneer een leerling zowel gebruik maakt van de individuele lessen als de bandlessen. 

Betaling niet op tijd

Als laagdrempelige muziekschool rekenen we geen administratie kosten door in de prijs van onze lessen. Wordt de betaling echter niet binnen de betalingstermijn voldaan, dan behouden wij ons het recht om per herinnering 5,00 euro administratiekosten te rekenen. Administratie slokt je snel op en dat willen we niet. We besteden graag deze tijd aan muziek! 

Jaarlijkse lesgeld verhoging

De lesgelden kunnen jaarlijks met 2% verhoogd worden i.v.m. de inflatie-correctie en de stijgende exploitatiekosten.

Voortgang

Zonder schriftelijke opzegging voor de 1 juni van het lopende jaar gaat de leerling automatisch door naar het nieuwe lesjaar.

Aansprakelijkheid

Popgroove is niet aansprakelijk voor schade aan en/of het verdwijnen van eigendommen en goederen van een ieder, alsmede voor lichamelijk letsel.